Varem oli arhiiv lubanud toimikutega tutvuda tänavu jõustunud uue isikuandmete kaitse seaduse alusel, mis sätestab surnute isikuandmetele kümne­aastase juurdepääsupiirangu.

Vana seadus piiras surnute isikuandmetega tutvumist 30 aastaks. Riigikogu kärpis piirangut põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi (Isamaa) eestvedamisel, et soodustada Eesti ajaloo ­uurimist.

Nüüd on selgunud, et isikuandmete kaitse seadust muutes jäi muutmata avaliku teabe seaduse säte, mis nõuab paljudele isikuandmetele ikka 30aastast juurdepääsupiirangut.

Rahvusarhiivi kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna hinnangul puudutab „see küsimus kahtlemata suurt osa rahvusarhiivis hoiul olevatest isikutoimikutest“.

Türna ootab praegu andmekaitse inspektsioonilt täiendavaid selgitusi. Ühtlasi vabandab rahvusarhiiv ajaloouurijatele tekkinud ebamugavuste pärast.

30aastane juurdepääsupiirang surnute isikuandmetele on juba aastaid Eesti eripära, millist pole paljudes Euroopa riikides.