2015. aasta märtsis külastas üks mees Circle K Narva tanklat. Kauplusest väljudes ning kohvi, kaks kabanossi ja moosipallid käes auto poole suundudes libastus ta tankla autopesula väljasõidu ukse ees. Mehele kutsuti kiirabi ja ta viidi traumapunkti. Seal tuvastati hüpeliigese luude hulgimurd, millega mees lõpetas Narva haiglas operatsioonilaual.

Ohver leidis, et Circle K vastutab ohutuse, sealhulgas libedusetõrje eest oma territooriumil, nagu sätestab ehitusseadus. Ta pöördus kohtusse, nõudes tervisekahjustusega põhjustatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitiseks algselt 10 000 eurot.