Selleks pidanuks panga klienditeenindaja tegema päringu elatisvõlgnike registrisse. Jaatava vastuse korral tulnuks tal raha väljamaksmisest keelduda ja teatada sellest kohtutäiturile.

Justiitsministeeriumi ametnik Andra Olm seletas muudatust asjaoluga, et Eestis on väga palju elatisvõlgnikke. Neil on raha, aga elatist nad ei maksa. Kohtutäiturite töö elatise väljanõudmisel jätab soovida.

Pangad tegid riigikogu õiguskomisjonis ettepaneku maatasa, kuna elatisvõlgnike otsimine muudaks tellerite töö ebamõistlikult keeruliseks. Swedbanki igapäevapanganduse juht Mare Ulp ütles, et selline kontroll „häirib kõiki, ka neid, kes pole elatisvõlgnikud“.

Riigikogu õiguskomisjon otsustaski vabastada pangad võitlusest elatisvõlgnikega.