Klipiga kutsub ühendus üles inimesi mõtlema, millist Eestit oma koduks soovitakse: kas inimesi austavat, sõbralikku, igaühe ootustega arvestavat kodu? Või kohta, kus valitseb tugevama õigus, põlgus ja vastandumine?

"Täna on räuskamise ja kiusamine muutumas tavaliseks," seisab ühenduse avalduses. "Need väärtused ja põhimõtted, mis on meile seni heaolu ja rahu toonud, on löögi all. Kõik saab alguse sõnadest. Kuid sellega asi ei piirdu. Loodad, et kui sa välja ei tee, lõpetab kiusaja ära. Aga ta ei lõpeta. Märkamatult hakkab ähvardamine ja räuskamine üle võtma. Üksteise järel - sinu riik, sinu linn, sinu tänav, sinu Euroopa. Pannakse kehtima uus kodukord, mida ei ole enam võimalik muuta. Kui see käes on, küsid endalt, mida oleksid saanud teha Sina, et seda ära hoida?

Sa ei tohi enam pead kõrvale keerata. Mitte keegi ei tohi. Aeg kõrvale vaadata on läbi.

Eesti kodanikena on meil võimalus, kohustus ja vastutus anda Euroopale ja Eestile – meie kodule – suund. Euroopa on ennekõike väärtuste ühendus ja riikide liit, mis neid väärtuseid omaks peavad ja kaitsevad. Me ei tohi lubada, et sõimajad ja ähvardajad võtavad üle meie Eesti ja meie Euroopa. Me ei tohi neid karta. Hirm ja ükskõiksus lubavad märatsejatel meie kodu, meie väärtused ja paljud meie seast jalge alla trampida.

Mine valima. Küsi oma sõbralt, oma naabrilt, oma töökaaslaselt, kas tema juba käis valimas. Tuleta oma lähedastele meelde, et ükskõiksusel on hind. Selleks hinnaks on meie kõigi kodu. Hoiame oma kodu korras. Hääleta Euroopa Parlamendi valimistel!"

Euroopa Parlamendi e-valimised algasid täna, ja kestavad kuni 22. maini. Pühapäeval ehk 26. saab oma hääle anda valimisjaoskonnas.