Tallinna linnavalitsuse istungid on esimest korda pärast nõukogude aega taas kohati kakskeelseteks muutunud. Seda põhjustab keskerakondliku linnavalitsuse rahvuslik jaotus, kus venekeelsetel on ülekaal 4 : 3. Ühel poolel on Mihhail KõlvartVadim BelobrovtsevBetina Beškina ja Andrei Novikov, teisel Kalle KlandorfAivar Riisalu ja Eha Võrk. Vaidluse tekkides on venelastel lihtsam omavahel vene keeles rääkida – eriti kui see puudutab nendega seotud punkte. Otsused vormistatakse eesti keeles.