Artikkel ilmus Eesti Ekspressi ärilisas Magnaat.

Veskimägi rääkis usutluses, et ta polnud hea poliitik ning hindab end juhina paremaks. „Ma ei osanud poliitikuna piisavalt võtta seda kuju, mida konkreetne olukord nõudis,“ rääkis Veskimägi, kes juhib Eesti üht võimsamat ettevõtet, mis haldab nii elektri- kui ka gaasitaristuid ning vastutab kogu Eesti varustuskindluse eest.

Te olete juhtinud Eleringi selle asutamisest saati ja jätkate veel viis aastat. Miks?


Ei salga, mul oli tegelikult kindel plaan ära minna. Kümme aastat ühes ametis on küll, inimesele ei tohi juured alla kasvada. Aga ma jäin nõukogu soovil ja töö tähenduse tõttu. Eestis ei ole täna palju tegevusi, mille mõju ja tähendus oleks Eesti arengule olulisemad kui kahel alustatud Eleringi projektil – elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga ja Eesti gaasituru ja taristu muutmine osaks ühtsest Euroopa gaasiturust. Kui need on tehtud ja ma ise ei märka siis ära minna, tuleb mind lahti lasta!

Ja Eestist välja minna ma ei tahtnud, kuigi oleks isegi olnud võimalus. Seda seepärast, et Sten läks just kooli. Kuna ta oli Kajaga (Kaja Kallas – Toim.) vahepeal ära Brüsselis, siis oleks tekkinud olukord, kus just saime temaga aasta aega poega Eestis koos kasvatada ja nüüd oleksin mina ära läinud. Seda ma ei tahtnud. Lisaks on mul ka vanem tütar Anett siin.

Ma sobin Eleringi kultuuri ja väärtustega hästi kokku. Eleringi puhul on oluline lisaks tavapärasele ettevõtte korraldamisele mõista, kuidas toimub poliitikakujundamine, kuidas toimib ühiskond tervikuna. Minu kogemused ja teadmised ametniku ja poliitikuna aitavad siin teha paremaid otsuseid. Eleringi juhtimine on tegelikult igapäevane tasakaaluakt dividendi sooviva omaniku, varustuskindlust ootavate tarbijate, võrgutasudest mõjutatud laiema ühiskonna ja eesmärgipõhist tööd eeldavate töötajate huvide vahel.