Ülejäänud 172 inimest mõisteti kohtu poolt süüdi. Kõige levinumaks karistuseks oli tingimisi vangistus, millele järgnes reaalne rahaline karistus.