Ühest küljest valdab inimesi hirm nii tervise kui ka majanduse pärast, ent teisalt on märke, et see kõik saab ühel hetkel läbi ja positiivset meelt hoides tuleme raskustega paremini toime.

Kes teine võiks anda etemalt nõu ja jagada kogemusi, kuidas ajada äri ja teha tööd distantsilt, kui mees, kes enam kui viimase dekaadi on ajanud edukat äri, olles mõnes mõttes ühel ja teisel maailma serval.

Kuidas olete suutnud juhtida firmat kas või teisest maailma otsast?

Tänapäeva tehnilised vahendid võimaldavad teha paljusid töid olenemata asukohast ning kellaajast. Tõhusa töö tegemiseks ei pea tingimata kontoris istuma. Tähtis on seejuures leida väga hea tegevjuht, kes töid-tegemisi kohapeal rööpas hoiab, ning teda siis ka sada protsenti usaldada.

Go Groupi kontsernil on selline juht olemas. Noor ja andekas kolleeg Jüri Etverk, kellele müüsime mõne aja eest ka 10% osaluse meie grupis.

Ka mu kaasosanik Marcel Vichmann liigub väga palju maailmas ringi, tal on ärihuve Odessast Hongkongini. Ma arvan, et meie tugevus on see, et katame omanikena eri kompetentse – Jüri on hea operatiivjuht, Marcel on üks Eesti parimaid peastarvutajaid ja mina oskan ehk näha inimeste sisse, saada aru nende motiividest ja neid innustada.

Aga meie ettevõte ei ole ju ainult kolm omanikku-tippjuhti. On eri ärivaldkondade tippjuhid, on kümneid keskastmejuhte, kellel kõigil on väga oluline roll selles, kas ma saan või ei saa maailma teises otsas olla.