Valitsuskabineti liikmetest on kuulnud Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse ka riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) ja justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa).

Aab ja Aeg liitusid komparteiga Mihhail Gorbatšovi perestroika päevil 1987. aastal. Nõukogude armee poliittöötajaks õppinud Laneman hakkas kommunistiks 1983. aastal Juri Andropovi ajal.

Kõik kolm meest vaikivad oma ametlikes elulugudes kommunistliku mineviku ja sellega seotud töö maha.

Rahandusministeeriumi veebiküljel toodud elulugu nimetab Aabi esimeseks töökohaks 1994. aastal saadud Võhma abilinnapea kohta, kui ta oli 34aastane. Puudub info, et Aab oli perioodil 1987-1989 EKP Keskkomitee nomenklatuurne töötaja.

Aegi esimese töökohana mainib justiitsministeeriumi tutvustus Saare politseiprefektuuri juhtivinspektori kohta aastal 1991. Ta oli siis 29aastane.

Lanemani ametlik elulugu riigikogus annab teada tema teenistusest Nõukogude armees aastatel 1981-1991, kuid vaikib politruki ametikohtadest ja auastmetest.