Kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti teatel leidis Miller, et praegu ei ole ühest alust enesetaanduse kohaldamiseks, kuivõrd ta ei ole olnud pankrotiasjas ühegi menetlusosalise esindaja. Teisalt tuleb tal aga lahendada laevakompanii pankrotimenetluses küsimusi, mille puhul ei saa lubada näivatki kõhklust kohtuniku sõltumatuse osas. Seda ka juhul, kui sisulist alust erapooletuse küsimuse tõusmiseks kohtuniku siseveendumusel ei esine. Miller leidis, et kohtu otsustused ning nende arusaadavus menetlusosalistele ja avalikkusele peavad olema täiesti selged ega tekitama küsimusi kohtu sõltumatuses.

Eelmisel nädalal kuulis Ekspress, et Saaremaa Laevakompanii võlausaldajate OÜ Dagenhart (pankrotis) ja OÜ Paxton Assets (pankrotis) esindaja pöördus kohtu poole Milleri sõltumatuse küsimuses.

Nimelt kahtlustab Lääne ringkonnaprokuratuur, et laevakompanii aeti pankrotti kriminaalselt. Üks osa kahtlustusest puudutab aktsiatehingut, milles laevakompaniist viidi välja ligi 5,3 miljonit eurot. Seda tehingut aitas ette valmistada advokaadibüroo Sirel & Partner, kus Miller töötas advokaadina.

Kohtu esimees Rubo Kikerpill määras Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetlusse järelevalvet tegema Haapsalu kohtuniku Eve Grassi.

Grass peab muuhulgas lahendama vaidluse küsimuses, kas laevakompanii on maksujõetu või mitte. Suuremad nõuded esitanud ettevõtted (sh eelpoolmainitud Dagenhart ja Paxton Assets) leiavad, et firma on pankrotis. Laevakompanii panktorihaldurina tegutsenud Veli Kraavi oli vastupidisel arvamusel ja esitas novembris avalduse pankrotimenetlus lõpetada.

Lusti sõnul lahendab esimees igal aastal ligi paarkümmend enesetaanduse taotlust.