Fingi väitel seaks USA vanglates vohav koroonaviirus kliendi elu ohtu. Tsurkan ise võrdleb enda saatmist Ameerikasse surmanuhtlusega. Fingi kaitsetaktika oli edukas, kuni Tallinna ringkonnakohus selle kummutas.

Kohtunike Maret ­Altnurme, Monika Laatsiti ja Virgo Saarmetsa arvates ei takista ­hüpoteetiline terviseoht väljaandmist. Nad kirjutavad otsuses: „COVID-19 pandeemia on ülemaailmne, Sars-CoV-2 viirusesse võib haigestuda igal pool, sh ka Eesti vanglas, ning pole alust arvata, et kaebaja võiks vajaduse korral jääda USAs vähemalt samaväärse arstiabita, nagu talle oleks tagatud Eestis.“

Väljaandmisotsus on jõustunud, kuid Tsurkan saab taotleda tervislikel põhjustel enda lennukile panemise edasilükkamist. Advokaat Fink ütles Ekspressile, et ei saa olukorda kommenteerida.