Kevadel saab vanglast välja Assar Paulus, kes istub seitsmendat aastat. Miks ta kokkuleppele läks?

Arvestades praeguseks jõustunud (teiste sarnaste asjade) kohtulahendeid, tegi ta õigesti.

Kas ta oleks muidu saanud karmima karistuse?

Ma ei tea, ma ju ei näe lahendeid ette. Aga praegu on jõustunud lahendid, kus karistused on 10 või 12 aastat.

Nii et see oli ratsionaalne arvestus, mitte et leidusid väga kindlad tõendid.

Kindlasti oli see ratsionaalne otsus. Kui otsus on jõustunud, tead täpselt, mis sind ees ootab. Pooleliolev kohtumenetlus on aga äärmiselt ebakindel situatsioon. Sa ei tea, mis edasi saab. Selles mõttes on kokkuleppemenetlused kõige turvalisemad. Kuid kas nad on ka kõige õiglasemad? Mis oleks saanud (Pauluse puhul) pikast üldmenetlusest, seda me võimegi jääda rääkima.

Kas Paulus on vanglas ümber kasvanud?

Ma ei ole õige inimene sellele küsimusele vastama. Milliseks ta pidi ümber kasvama?

Vanglakaristuse üks eesmärke peaks olema inimese paremaks muutmine.

Tunnen Paulust varsti seitse aastat. Minu hinnangul on ta ...