Viimasel ajal kirgi kütnud Varbola kui muinasaegse Eestimaa olulise keskuse küsimus paistab jagavat nii ajaloolased kui ka ajaloohuvilised kahte leeri. Nendeks, kes näevad Varbolat olulise keskusena juba 12. sajandil või isegi veel varem ja nendeks, kes peavad Varbola hiilgeaja tipuks pigem 13. sajandit, nähes piirkonda võimu konsolideerumise ühe impulsina samal ajal toimunud väliste tegurite ilmumist. Eelkõige peetakse silmas Taani mõju.

Olles ise numismaatik ja samas huvitudes vallutuseelsest ja -aegsest Muinas-Eestist ning seda eelkõige ühiskonna toimimise ja tema suhete kaudu naabritega, tahaks siinkohal rääkida Varbolast natukene konkreetsemalt.