Ma esindasin Luksemburgis asuvas Euroopa Kohtus inimest, keda süüdistati siseriiklikus kriminaalmenetluses mõningate kuritegude toimepanemises. Pärast enam kui kahe aasta pikkust menetlust pidas Euroopa Kohus põhjendatuks luua meie jaoks pretsedent, mis kujundab meie kriminaalmenetluses kasutatavad meetodid euroopalikke põhiväärtuseid oluliselt kõrgemalt austavamaks.

Menetluse läbiviimise huvi ja inimeste õigus privaatsusele peavad olema tasakaalus. Teatud juhtudel tulebki aktsepteerida, et privaatsusõigus võib olla olulisem kuriteo tuvastamise huvist. Uus lahend ei piira võimalust koguda andmeid inimeste kohta, kelle puhul esineb põhjuseid seostada neid kuritegevusega. Ennekõike kaitseb lahend aga nende inimeste õigust privaatsusele, kellel pole kuritegevusega mingit pistmist.

Kohtuasja põhiprobleem algas sellest, et Eestis on juba aastaid olnud Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimata elektroonilise side seaduse regulatsioon. Seaduse kohaselt peavad sideettevõtjad (Telia, Elisa, Tele2) säilitama kõigi mobiilside kasutajate kõne- ja asukohaandmed ning seda aasta jooksul.