Valklas vaktsineeriti sunniga


Riigikogu saadik Kalle Grünthal (EKRE) teatas, et „süsti tegemiseks hoidsid asutuse töötajad seda inimest väevõimuga kinni ja pärast süsti oli tema enesetunne väga halb. See isik palus teist süsti mitte teha, kuid Valkla Kodu töötajad ähvardasid neid, et kui kas või üks inimene ei lase ennast vaktsineerida, siis ei lubata kellelgi osakonnast välja helistada, kedagi ei lubata poodi kuni aprillikuuni ning neid viiakse Tallinnasse, paigutatakse veel üheks aastaks kinnisesse asutusse.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Kesk) ei osanud juhtunut kinnitada. Ta selgitas, et teatud juhtudel, näiteks psühhiaatriliste murede puhul, tarvitatakse tõesti sundravi, aga seda kohtu suunamisel, mitte terviseasutuse otsusel.