Kuid kitsale rahandustegelaste eliidile, kes teevad panuseid maailmamajanduse tervisele, oli see vägagi tulutoov aasta.