Tuvastatud viis kohalik levikuga juhtu ei olnud nakatunute väitel seotud reisimisega. Neist juhtudest üks oli seotud perekonnakoldega Tartumaal. Kaks juhtu tuvastati Põlvamaa, üks oli seotud ehitusettevõttega, teine sai nakkuse sõbralt. Üks teadmata nakatumispaigaga juhtum avastati Võrumaal. Ühel juhul on tegemist kaitseväelasega Valgamaal, kellel on umbes 20 lähikontaktset.

Terviseamet tegi siit järelduse: „Võttes arvesse, et nendes maakondades on tunduvalt vähenenud testide arv ja kasvanud positiivsete proovide osakaal ning üle-eestiline teadmata nakatuspaigaga nakatunute osakaal, siis on võimalus LAV tüve varjatult ringlusesse sattumiseks.“

LAV-i tüve peetakse ohtlikumaks kui Briti tüve, mille osa on Eesti nakatumistest kasvanud juba üle 80 protsendi.