Tallinna Sadama korruptsiooniprotsessil jõuti täna esimeste karistusteni. Kohtunik Kristina Väliste trahvis advokaate Paul Kerest ja Andri Rohtlat kumbagi 1600 euroga. Nad kaitsevad Tallinna Sadama endist juhatuse esimeest Ain Kaljuranda, kes pääses seekord kohtu hoiatusega.

Advokaadid said trahvi, sest kohtu meelest jätsid nad mõjuva põhjuseta ilmumata 27. aprillil Harju maakohtus toimunud kohtuistungile.

Enne istungit olid Keres ja Rohtla kohtule teatanud, et oma elu ja tervise kaitseks ei saa nad koroonaviiruse epideemia ajal istungile kohale tulla.