Lugesin Eesti 200 programme – neid on mitu –, kõige pikem ja põhjalikum on parlamendivalmiste programm. Kuidas kavatsete minna kohalike omavalitsuste valimistele, kui Eesti 200 ilmselgelt vihkab kohalikke omavalitsusi?

(Naerab.) See oli nüüd teie interpretatsioon.

Eesti 200 positsioon on hoopis vastupidine. Tahame, et kohalikud omavalitsused saaksid päriselt tegeleda kohalike teemadega.

Ma lihtsalt lugesin teie programmist, et kavatsete neilt ära võtta hariduse, transpordi, teed, sotsiaalhoolekande. Kõik asjad...

Ei, ei. (Naerab.)

Ja siis oli üks lause, et kohalikele omavalitsustele võiks jääda ruumi planeerimine ja heakord. See tähendab pargist lehtede riisumist?