Hiljem selgus, et testament oli võltsitud. Allkiri ei olnud Harri oma. Lisaks oli võltsitud PolinaLeida ja Hilja testamente. Kõik juhtumid olid otsapidi seotud Vesterineni või tema ema, kinnisvaraäri ajava Liidia Sergejevaga (73).