Esmaspäeval avaldasid peamiste õigusvaldkonna tööandjate tippjuhid ühise kirja valitsusele ning olulisemate ülikoolide rektoritele, milles kutsusid üles järsult parandama Eesti õigushariduse olukorda.

Kirjale kirjutasid alla meie õigusasutuste raskekahurvägi: riigikohtu esimees Villu Kõve, õiguskantsler Ülle Madise, advokatuuri esimees Jaanus Tehver, peaprokurör Andres Parmas, notarite koja esimees Merle Saar-Johanson, juristide liidu tegevpresident Mai Palmipuu, akadeemilise õigusteaduse seltsi esimees Irene Kull ja kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja esimees Terje Eipre.

Kiri oli karm ja otsekohene.

Aga see oli tühiasi võrreldes sellega, mida kirjutasid riigikohtu juhid analüüsis, millele valitsusele saadetud kiri põhines. Seal süngeid värve kokku ei hoitud.