Teadlastel ja arstidel oli alles hiljuti geeniandmetest haiguste ja geenidefektide seoste leidmine täpselt sama keeruline. Mitmes riigis on olemas oma biopangad, milles leidub olulist ja huvitavat infot, aga neile ligipääsemine tähendas iga kord nädalate või isegi kuude pikkust lubade tagaajamist.