Marika nõudis, et kohus kohustaks Imret hääletama sellise Mayeri Capitali osanike otsuse poolt, millega Imre kutsutaks juhatusest tagasi.

Veel soovis Marika, et kohus määraks ettevõttele uue juhatuse liikme seoses Imre väljalangemisega juhatusest.

Kohtunik Laura-Liis Sarapuu jättis eksnaise hagi rahuldamata. Ta leidis, et seadusest ei tulene Imrele kohustust hääletada Marika poolt soovitud viisil.

Hea usu põhimõttest tulenev konkreetsel viisil hääletamise kohustus saab senise kohtupraktika kohaselt tekkida üksnes erandlikel asjaoludel, kui ohus on näiteks firma jätkuv tegutsemisvõime. Seda ohtu Sarapuu hinnangul pole.

Kuna kohus jättis rahuldamata hääletamiseks kohustamise nõude, ei kaalunud kohus ka Imre asemele asendusliikme määramist.

Marika advokaat Kalev Pihlak ütles Ekspressile, et kavatseb maakohtu otsuse vaidlustada. Advokaadi versiooni kohaselt kuulus Mayeri pesupulbrivabrik abielu ajal perekonna ühisvarasse ja Marikal on õigus saada sellest oma osa.

Politsei kontrollib praegu, kas firma varade kantimisega võidi kahjustada eksnaise huve. Imre väitel on ettevõtte kujul tegemist tema lahusvaraga ning Marika etteheited on alusetud.