Haridus ei ole teema, milles iga päev arvamust avaldan. Küll aga on see valdkond, millel on minu südames väga eriline koht. Minu maailmapilti hariduse väärtusest on maast madalast kujundanud vanemad. Tõravere observatooriumi astrofüüsiku pojana kasvades oli minu kodune olustik üsnagi akadeemiline. Nüüd, kolme lapse isa ja 4300 töötajaga ettevõtte juhina on lapsepõlvekodust kaasa saadud hoiak asendunud kurbuse ja kohatise ahastusega.

Koolisüsteemi reform on möödapääsmatu. Eestis on 512 üldhariduskooli ja seal õpib umbes 155 000 õpilast. Seitse aastat tagasi oli koole 545. Tuginedes Praxise ja OECD uuringutele, oleks Eesti jaoks optimaalne koolide arv 400.