Vallavalitsus ei ole asunud kedagi „pihtide vahele võtma“, vaid on juhtinud puudustele tähelepanu ja püüdnud leida maaomanikuga mõistlikku kontakti, et puudused saaks likvideeritud. 

Kinnistu omanik tingimusi ei täitnud ja selgitas, et inimesed ronivad torni tema teadmata. Samal ajal jätkas ta torni juurde uute ehitiste püstitamist, milleks lube ega kooskõlastusi ei