Oma endisel töökohal keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos on Perli ka varem tegelenud spordikorruptsiooni juhtumitega. Samuti tunnustati teda 2020. aastal Korruptsioonivaba Eesti ühingu poolt aasta korruptsioonivastase teo auhinnaga. Selleks teoks oli Perli põhjalik ja praktiline magistritöö „Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis“, mille eest pälvis autor ka Sisekaitseakadeemia Priit Männiku stipendiumi.

EADSis hakkab Perli töötama 0,75 kohaga, 0,25 kohaga jätkab ta ka politseitööd.

Perli sõnul näeb ta uurimistegevuse põhieesmärgina eelkõige tasakaalu leidmist spordisüsteemi usaldusväärsel toimimisel ja suutlikkust seda hoida. Ühelt poolt tähendab see spordis ja spordijuhtimises toime pandud rikkumiste võimalikult varajast avastamist ja rikkujate vastutusele võtmist, minimiseerides seega sportlastele, spordialadele ja kogu spordile tervikuna tekkivat otsest kahju. Teisalt on aga oluline kitsaskohtade väljaselgitamine ja lahenduste leidmine olukordades, mis võivad teadlikult või teadmatult viia ebaõigete otsusteni. Olgu need siis erinevad arusaamad kokkulepitud reeglite tõlgendamisel, regulatsioonide puudulikkus või ebapiisav kommunikatsioon. Varasem politseitöö kogemus on õpetanud teda nägema igas asjas väikseid, kuid sageli olulist tähtsust omavaid detaile ning alati ära kuulama ja suhtlema erinevate osapooltega.

Samasuguseid tööpõhimõtteid plaanib Perli rakendada ka EADSi uurimistegevuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid