Tegemist on väga haruldase juhtumiga. Otsuse selle kohta, et Sarv ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele, tegi advokatuuri kutsesobivuskomisjon pärast temaga toimunud vestlust.

Sarve väljaarvamise taga on