Tõenäoliselt aimavad aga vähesed neist, mida tähendab iseseisva uurijana rahastuse leidmine ja töörühma ehitamine olukorras, kus teadus on ressursimahukas, nõudmised teadustöö kvaliteedile väga kõrged, aga finantseerimise hoovad noorte teadlaste haardeulatusest suuresti väljas.

Riiklikult finantseeritud personaalsed uurimistoetused on suunatud alustavale teadlasele ja tippteadlasele. See loob olukorra, kus juba alustanud noorteadlasel on väike tõenäosus saada toetust iseseisva ­uurimistöö tegemiseks ja riskantsete ideede realiseerimiseks.