Kavandatav direktiiv kriminaliseeriks Euroopa Liidu tasandil esimest korda vägistamise, naiste suguelundite moonutamise ja naistevastase kübervägivalla, sh intiimpiltide ja -videote nõusolekuta jagamise jms.