Meelepaha on põhjustanud ühelt poolt suurenev autode domineerimine, teisalt jalakäijatele ja ühistranspordile mõeldud arenduste väike osakaal. Kuid vähem juttu on olnud linnaehituslikest võistlustest, olgu nad kas linna enda, riigiettevõtete või erasektori algatatud.

Ühelt poolt on mind sel teemal sõna võtma ajendanud viimati lõppenud Tallinna Vanasadama planeerimiskonkurss. Osalesin ka ise sel konkursil ja lõppvooru edasi ei pääsenud. Kuid kirjutama sundis mind konkursi käik ja esitatud põhjendused. Olen sarnaseid jooni kohanud ka teistel Eesti linnaehituslikel võistlustel, nii et julgen üldistada.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: