Muuga Tööstuspargist liiguvad kaubad igasse ilmakaarde. Muuga Tööstuspark sobib eriti hästi neile ettevõtetele, kes saavad kasu suurepärasest transpordiühendusest ning vabatsoonis tegutsemise eelistest. Tallinna Sadamale kuuluv 76 hektari suurune Muuga Tööstuspark asub Eesti suurima ja sügavaima kaubasadama territooriumil.

Populaarne tööstuspiirkond on Ida- Virumaa, kus elanike arv on 144 000 – sama palju kui Tartu maakonnas. Viimase viie aasta jooksul on Ida-Virumaal ettevõtted teinud põhivara investeeringuid üle 2,3 miljardi euro, seda on neli korda rohkem kui Tartumaal – tööstus areneb väga kiires tempos, mistõttu kasvab vajadus äriteenuste järele.

Paldiski konkurentsieelised põhinevad globaalsetel arengutel. Piirkond on pikkade traditsioonidega tööstus- ja logistikakeskus. Eesti keskmisest oluliselt suuremat rikkust loovate ettevõtete ning kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtluse aktiivse koostööga on see Läänemere piirkonna atraktiivne tööstuskeskus, kus 450 ha tööstusarendusteks sobivat maa-ala ootab kiirest arengust ja kõrgemast lisandväärtusest huvitatud ettevõtjaid.

Andrus Piir rõõmustab 15 aastat tagasi loodud Tänassilma tehnopargi üle. Kõige uuem park, mida parasjagu Mergo Holdinguga arendatakse, asub Vaidas, kuid tänu korralikele mahasõitudele Tallinna-Taru maanteel saab sealt hõlpsalt igale poole, ka sadamatesse. Nii et logistilises mõttes suurepärane asukoht, kuigi kaugus Tallinnast hoopis teine. Nende kahe pargi vahe ajas on üsna suur. Mis selle ajaga muutunud on?