Kodumaise disaini väljapanek Viru keskuses. Dmitri Korobtsov