1. Vanemad peaksid kindlasti jälgima, et nad last oma ootustega liialt ei koormaks. Lapsel on niigi tohutu sooritushirm, sest ka tema tahab võimalikult tubli ja tark olla.

2. Oma hirme seoses sõprade leidmise, õppeedukuse ja kõige muuga ei tasu lapsele väljendada — ülemäärane õpetamine ja pabistamine võib sootuks vastupidise tulemuse anda.

3. Kõige olulisem on lapsele teadvustada, et ta võib oma murega alati vanemate poole pöörduda.

4. Kuna alguses on neli-viis tundi vaimset pingutust lapse jaoks kurnav ja harjumatu, võiks vanem vähemalt esimestel nädalatel lapsele kooli vastu minna. Laps tunneb end turvalisemalt, kui teab, et keegi lähedane on teda kooliukse ees ootamas.

5. Väga oluline on sisse seada kindel päevarežiim — lapsega tuleb kokku leppida, millal on koolipäevadel magamaminekuaeg, millal on õppimise aeg jne.

Allikas: Naisteleht