Tallinna Ülikool pakub täiendusõppena programmi „Aasta ülikoolis“, mis on terviklik avatud õppe pakkumine enesetäiendamisest huvitatud inimesele. Avatud õppe spetsialist Marge Kõrvits selgitab, et õpe sobib täiskasvanule, kes otsib sisukat ja tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavale. „Kui soovid paindlikumat õppimiskoormust või kui veel otsid seda õiget oma eriala, siis on see koolitusvõimalus sulle,“ sõnab Kõrvits.

Koolituspakkumine on mitmekesine ja loodud koostöös instituutidega. Iga programm kestab ühe õppeaasta ning maht on 15–24 ainepunkti. Õpe on koos vastava eriala tudengitega kas päeva- või tsükliõppes.

Õppetööga alustatakse enamasti septembri alguses, aga võimalik on alustada ka kevadsemestrist ehk jaanuari lõpust. Kui aasta on õpitud ja on soov veel edasi õppida, on ka see võimalik. Sellisel juhul saab ise valida sobivaid aineid ehk tasemeõppeaineid täienduskoolitusena. Juba välja pakutud programmile võib kursusi lisaks võtta. Samuti on õigus loobuda mingist õppeainest, mis huvi ei paku või mille toimumisaeg ei sobi.

Programmi maksumus kujuneb ainepunktide hinnakirja alusel. Maksta tuleb arve alusel septembris ja veebruaris. Avalduse õppeks saab esitada ülikooli kodulehe kaudu augustis.

Isegi kunsti saab õppida

Koostöös mitmete instituutidega on Eesti Maaülikoolis samuti võimalik avatud ülikooli õppes saada täiendusõpet nii põllumajanduses, sotsiaal- ja käitumisteadustes, loodus- ja täppisteadustes, tehnikas kui ka tootmise ja ehituse valdkonnas. Lisaks pakutakse teadmisi isikuteeninduse, humanitaarteaduste ja kunsti vallas.

Pakutakse ka tasuta õpet programmi „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas“ raames. Eesmärk on tõsta nende koolitustega loomakasvatussektoris (v.a vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.