Mõistagi ei seisa sarnaste probleemidega silmitsi ainult Eesti Energia, vaid keeruline aeg on kogu maailma energeetikasektoris.

"Naljatan, et see on kolme paralleelse revolutsiooni ajastu," rääkis Hando Sutter Ekspressile. "Tehnoloogiarevolutsioon, keskkonnarevolutsioon ja turgude revolutsioon. Nad tõesti toimuvad väga massiivselt."