Seejärel Ekspressiga suheldes tunnistas ta, et vahepeal olid võlad olnud ka 802 000 eurot. Ekspress kirjutas eile, et Reformierakonna võlad olid aastavahetusel suuremad kui eales varem.

Siselisti saadetus kirjas väitis Kõiv, et tegelikult pole see uudne olukord. „Reformierakonnal on ka varasemate valimiste järgselt jäänud täitmata kohustusi. Nii oli näiteks pärast 2015 Riigikogu valimisi kohustuste maht isegi üle 1 000 000 euro. Aga nii nagu varem, saavad ka nüüd need kohustused likvideeritud. Midagi erakordset ei ole.“

Kõiv lisas, et partei on tugev ja rahaasjad korras: „2019. aasta valimistele läheme julgelt. Meil on suur ja tugev erakond, tublid liikmed ning me teame koos Eesti rahvaga, et praegune valitsus ei juhi Eestit õiges suunas. Rahalises võtmes aga hoiame jätkuvalt oma kulud kontrolli all ja tulude/kulude vahe kulutame valimisteks. Siinkohal on hea võimalus üleskutseks igale erakonna liikmele, kui on võimalust ja soovi siis erakond on tänulik iga annetuse eest.“