Katrin Lust Priit Simson

Foto Priit Simson

Harju maakohus arutab 12. detsembril Janika Veski hagi TV3 ja Lusti vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks või alternatiivselt väärtushinnangute õigusvastasuse tuvastamiseks, mittevaralise kahju hüvitamiseks ja kahju tekitava tegevuse lõpetamiseks. Seekord pole kõne all MMSi müümine, millega Veski avalikkuses tuntuks sai, vaid piinlik kinnisvaraafäär.

Kaks päeva hiljem arutab sama kohus ­Urmas Kausi mittevaralise kahju nõuet seoses kahju tekitamisega ja ebaõigete andmete avaldamisega. Kaus on õpetaja, keda Lust esitles pedofiilide võrgustiku liikmena.

Kausi esindab jurist Reimo Mets. Tema kaitseb ka „kassivabrikant“ Oksana Zuikod ja kiropraktik Allan Oolot. „Kuuuurija“ kajastas nende mõlema tegevust. Sealtki võib tigedaid nõudeid oodata.

Mets riputas septembri alguses oma Facebooki seinale foto, kus ta istub restoranilauas koos Iraj Zandiga. Mets nimetas seda „strateegia kohtumiseks“. See näitab, et Lusti vastased koonduvad ja vahetavad infot. See ei tõota populaarsele saatejuhile midagi head.