Arvo Sarapuu Hendrik Osula

Tõime välja vähemalt kolm ilmset seost: esiteks, kuidas Sarapuu väimees ja Sarapuu avalikes firmades juhatajana tegutsev Margo Tomingas prügifirmale BWM prügiautosid ostab. Teiseks, kuidas prügiautosid BWM-i jaoks hangitakse autosid ka Arvo Sarapuu firmades juhtivatel kohtadel töötanud Tiina Rossi kaudu. Kolmandaks ja lõpuks seegi, kuidas BWM-i prügiautosid hoitakse, hooldatakse ja teenindatakse Sarapuule kuuluvas bussipargis Tallinnas Lasnamäel.

Arvo Sarapuu vastas Ekspressile, et temal pole BWM-iga mingit seost. Ka ERRle kinnitas Sarapuu eile, et temal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM.

Ekspress uuris edasi ja leidis veel sidemeid Sarapuu ja BWM-i vahel.

Esiteks. Tallinnas Liivalaia tänav 42-9 korterisse, mis kuulub Tiina Rossile ja kuhu on registreeritud osaühing Truck Rental Services – firma, mille kaudu liikusid prügiautod – samasse Tiina Rossi korterisse on registreeritud veel üks ettevõte: aktsiaselts Neli Kuningat.

Aktsiaseltsi Neli Kuningat juhatajaks on Kersti Sarapuu. Kersti Sarapuu on mõjukas poliitik, Keskerakonna volikogu esimees, juhatuse liige ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni juht. Arvo Sarapuu on tema abikaasa. Nii Kersti kui Arvo Sarapuu on mõlemad ka aktsiaseltsi Neli Kuningat aktsionärid.

Niisiis, üks Sarapuude äri käib samast korterist, kust aetakse ka olulist osa Tallinna prügiärist.

Teiseks. Eelpoolmainitud Tiina Ross, kelle korterit ja firmat kasutatakse prügiäri tehingute varjamiseks, on lisaks sellele, et töötas Arvo Sarapuu firmade juhtkonnas, ka Arvo Sarapuu lähisugulane.

Tiina Ross ja Arvo Sarapuu väimees Margo Tomingas on õde ja vend. Õel ja vennal on isa nimega Rein Tomingas. Temagi omakorda kuulub päris mitme Arvo Sarapuu ettevõtte juhtorganitesse. Näiteks on Rein Tomingas ATKO Halduse ja ATKO Liinide nõukogu liige, samade firmade nõukogu liige on ka Arvo Sarapuu.

Niisiis, tihedad perekondlikud-ärikondlikud seosed.

Kokkuvõttes on tähtsad järgmised faktid: kõigepealt see, et Arvo Sarapuu on Tallinna abilinnapea, kes juhib pealinna prügimajandust. Samuti see, et Sarapuu on suuromanik paljudes ATKO grupi ettevõtetes. Sarapuu on nõukogu juht. Väimees Margo Tomingas on juhatuse liige. Lõpetuseks, Arvo Sarapuu lähisugulased ja praegused või endised Sarapuu firmade juhtorganite liikmed, on lähedalt seotud Tallinnas prügikonkursse võitva Baltic Waste Managementiga.

Firma Baltic Waste Management on viimase aasta jooksul võitnud prügiveohanked paljudes Tallinna prügiveopiirkondades, olles vaid aasta eest Tallinna prügiturul täiesti tundmatu konsultatsioonifirma. Äripäev kirjutas septembris, et ettevõtte võidud linna hangetel ei ole tulnud mitte odavaima hinna tõttu, vaid teiste odavamate või kohati ka võrdsete hindadega pakkumised on Tallinna keskkonnaamet kas tagasi lükanud või jätnud kvalifitseerimata.

Eile teatas ka Riigiprokuratuur, et kontrollib Eesti Ekspressis avaldatud info põhjal väiteid Tallinna abilinapea varjatud ärihuvidest pealinna prügiäris.