Shutterstock

Näiteks toob Pakosta välja, et õpilasmalev otsis endale rühmajuhtideks rangelt üle 20-aastaseid inimesi, munitsipaalspordiklubi 18-30-aastast naistöötajat, alkoholipood kuni 35-aastaseid müüjaid ja üks koristusfirma soovis endale tööle ainult naisi. Kõige markantsem näide tuleb aga Ekspressi andmeil erootikapoest Eros, kes asus eelmisel kuul otsima müüjat, kus oli nõudena – 23-50-aastane naine või gay-mees.

Ekraanitõmmis
Voliniku arvamuse kokkuvõttes seisab: „Töökuulutus ei tohi olla suunatud üksnes naistele või meestele või teatud vanuses kandidaatidele, välja arvatud üksikutel seadustest tulenevatel juhtudel. Juhul, kui töökuulutus sisaldab seadustest mittetulenevalt vanuse alam- või ülempiiri või vanusevahemikku või nõudeid kandidaadi soole või seksuaalsele sättumusele, on tegemist diskrimineeriva töökuulutusega.“

Vähe sellest, diskrimineeriv kuulutus on seaduserikkumine, paljude inimeste alavääristaja ja ei aita ka tööandjal parimat töötajat leida, seisab Pakosta arvamuses. Lisaks sellele toob ta välja, et selliseid nõudeid vanuse ja soo suhtes võib teha ainult juhul, kui see on oluline ja määrav kutsenõue ja see nõue ise proportsionaalne. Näiteks ei loeta diskrimineerimiseks, kui agentuur otsib mees- või naismodelli ja kui teater otsib konkreetsest soost osatäitjat enda etendusse. Lisaks sellele võib ka isiklikuks hooldajaks või täisläbiotsimise läbiviijaks otsida endaga või kliendiga samast soost inimest.

Teine oluline erand on ajutised erimeetmed, kus firmas töötab näiteks juhtivatel töökohtadel liiga palju ühest soost isikuid, et siis otsida võimalust soolist ebavõrdsust vähendada ja selleks uut töötajat teisest soost otsida.

Voliniku arvamus võimaldab avalduse esitanud isikul seda kasutada eksperthinnanguna kohtus, et tõestada enda diskrimineerimist. Samuti lahendavad diskrimineermisvaidlusi töösuhetes töövaidluskomisjon ja lepitusmenetluse korras ka õiguskantsler.

Seega, kui mõni heteromees tunneb, et teda Erose erootikapoe kuulutus diskrimineeris, siis võib voliniku arvamuse näppu võtta. Sama kehtib muidugi ka teiste sarnaste kuulutuste kohta.

Pärast voliniku sekkumist kaotas Erose erootikapood heteromehi diskrimineeriva tingimuse töökuulutuses.