Eesti kehtestab end Narvas. Kui venelane ei mõista eestlast, mõistab ta jõudu.