Ida-Tallinna Keskhaigla soojus­trassi vahetamiseks kaevatud kraav paljastas mitmeid 18. sajandist pärit luustikke. Tegu on 18. sajandi alguses samasse kohta rajatud sõjaväehospidali kalmistu alaga. Väljakaevamistel leidsid arheoloogid õigeusu ristiripatseid, tsaariaegseid münte, üksikuid luid ja skelette. Võib aimata, et neil päevil näevad päikesevalgust ligi kolm sajandit tagasi surnud sõjaväelased. Kalmistu ei ole säilinud täies hiilguses – suur hulk matuseid ehk skelette koos hauapanustega on nõukogude ajal ehitustööde käigus segi paisatud. Tulevikus tehakse leitud luudele analüüs, mis võib anda aimu sõdurite haigustest. Foto: Vallo Kruuser
Vallo Kruuser

Õigeusu ristripatsid ja tsaariaja münt, dateeringuga 1738.
Vallo Kruuser

18. sajandi sõdur?
Foto: Vallo Kruuser