Viktor Särgava, Pavel Gammer ja Hubert Hirv Kollaaž/erakogu, Vallo Kruuser

Edasilükkamise põhjustab see, et üks kohtualune, advokaat Viktor Särgava vahetas ootamatult kaitsjat. Advokaat Erki Kergandbergi asemel kaitseb teda nüüd endine prokurör, hiljuti advokaadiks saanud Stella Veber.

Särgava sõnul polnud Kergandbergil võimalik osaleda kohtus tema kaitsjana, kuna Hirve kohtuprotsess kestab 2021. aasta lõpuni. See aga seganuks Kergandbergi tööd eeskätt Tallinna Sadama kohtuprotsessil, kus on samuti väga palju istungeid.

Uue kaitsjana peab Veber tutvuma ligi tuhandeleheküljelise süüdistuse ja kriminaalasja rohkem kui saja toimikuga. Veberi sõnul kuluks selleks tema muude tööde kõrvalt paar kuud. Ta pakkus Hirve protsessi alguseks 9. detsembrit.

Riigiprokurör Kati Reitsak nõustus, et uus kaitsja vajab protsessiks valmistumiseks aega. Samas ei nõustunud ta kohtuasja alustamisega alles aasta lõpus.

Kohtunik Elina Elkind ütles, et Särgaval kui juurateadmistega inimesel oli oma kaitse korraldamise üle aega otsustada küll ja küll.

Seetõttu andis kohtunik Elkind kaitsja Veberile veidi rohkem kui kuu aega, et valmistuda ette kohtuasja sisuliseks aruteluks.

Järgmine kohtuistung Hirve ja tema kaasosaliste üle toimib 21. oktoobril. Seega lükkuvad edasi neli septembrisse kavandatud istungit. Kohtunik Elkind nimetas oma otsust kompromissiks.