Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

Ohvrite hulgas on toodud ära ka Imre Arakas (60). Teose andmetel on Arakas sündinud 1957 ja kavatses üliõpilasena tappa Eesti kompartei esimese sekretäri Karl Vaino. Nõukogude võim mõistis Arakase süüdi banditismis ja karistas teda 12aastase vangistusega. Need andmed leiab ka kommunismiohvrite elektroonilisest memoriaalist www.memoriaal.ee.

Esitatud andmed ei vasta tõele. Esiteks on Arakas sündinud 1958. Teiseks jäi ta napilt välja lavakunstikateedrist ega olnud üliõpilane.

Kolmandaks ei mõistetud Arakast süüdi Vaino tapmise kavandamises ega banditismis. Ta sooritas 1979 Tallinnas suure relvaröövi ja üritas põgeneda välismaale. Neljandaks karistas Nõukogude kohus teda 15aastase vangistusega.

Kommunismiohvrite nimekirja väljaandjaks on märgitud Eesti represseeritute registri büroo, Eesti riigiarhiiv ja Memento Tallinna ühendus.

Viiendaks ei eksisteeri tänapäeval enam Eesti riigiarhiivi, vaid on Rahvusarhiiv.

Arakas kannab praegu Iirimaal vanglakaristust, kuna Dublini kohus mõistis ta süüdi palgamõrva kavandamises.