Foto: Vallo Kruuser

Ta eemaldas juristid nn maffiaprotsessilt väitega, et tegemist pole advokaatidega. Ka ringkonnakohus tegi nendega 1 : 0 – kui alama astme kohus ei lubanud neil protsessil osaleda, siis pole neil ka õigust kaevata. Süüdistatavale kinnitas teise astme kohus veel kord, et Parts tegi õigesti, kui arvestas, et teda kaitsta soovinud Indrek Põder on varem kohtulikult karistatud ja erinevalt advokaatidest, kelle üle teostab järelevalvet advokatuur, puudub P­­õdra kui juristi puhul selline järelevalveorgan.