Margus Linnamäe Foto: Andras Kralla

Kuna samal ajal eraldas omanik Postimehest kuulutusteportaalid, asendus firma 7,5 miljoni euro suurune jaotamata kasum 25,5 miljoni euro suuruse jaotamata kahjumiga.

Postimehe omakapital jäi plussi vaid seetõttu, et omanik eraldas firmale 10,4 miljonit eurot. See pandi Margus Linnamäe (pildil) ettevõtetele omaselt „vabatahtlikku reservi“.

Postimehe kahjumit aitas kahandada 3 miljonit eurot dividendi, mis laekus enne kuulutusteäri mahamüümist Leedu üksuselt Diginet LT. Ilma selleta olnuks mullune kahjum peaaegu 12 miljonit eurot.

Positiivse poole pealt kahanes ka Postimehe võlakoormus, seda lausa üle kuue korra.