Kaks päeva hiljem saatis sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna ametnik laiali kutse 28. märtsil toimuvale ümarlauale „Sotsiaaltransporditeenus psüühikahäirega, sh intellektipuudega inimestele“.

„Eesmärk on arutada sotsiaaltransporditeenuse osutamisega seotud kitsaskohti ja probleeme ning kaardistada praktiliste lahenduste võimalusi,“ seisis kutses. Osalema kutsuti Termaki Autopargi esindajad, sotsiaal- ja haridusvaldkonna asutuste teenuseosutajad/spetsialistid, linnaosade sotsiaalvaldkonna spetsialistid ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistid.