Uuringu eesmärk on võrrelda erinevaid leibkonnavorme ja elukorraldust, sh hooldusõiguse ja kulutuste jaotust, majanduslikku hakkamasaamist, rahulolu pereeluga jne. „Kuidas on jagatud kodused ülesanded, kas perel on lastega tegelemiseks abilisi, milliste kulutustega oleks lastega seoses kõige rohkem abi vaja, kas pere soovib veel lapsi saada ja mis on selle juures takistavad tegurid,“ kirjeldas sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüütik Age Viira.

Uuring viiakse läbi Sotsiaalkindlustusameti lapsetoetuse saajate põhjal, valimiks on 7000 lastega peret. Sotsiaalkindlustusameti andmeil oli Eestis septembri lõpus 163 642 lapsetoetust saavat perekonda.