Meist kaugel seisvate konfliktide osas lasub meil sama kohustus: nende kohta kasutatavad terminid viivad meid kas sügavama mõistmiseni või hakkavad takistama konfliktist arusaamist ja sellele adekvaatselt reageerimist.

Ukraina sõja ajal jõudsime ühe olulise mõttekohani: on oluline, et ukrainlased ise saavad kaasa rääkida (teadmistepõhise õigluse printsiip, epistemic justice), mõtestada, mis toimub. Me saime aru, et ainult läbi agressori või erinevate teiste osapoolte raamistike Ukraina mõtestamine on ebaõiglane. Ukrainale peab jääma agentsus rääkida sõjast, mis puudutab neid nii lähedalt.