Jõhvi vallavalitsus taotles tsiviilhagis viiele inimesele makstud hüvitise tagasimaksmist, kuid prokuratuuri süüdistusaktis keskenduti vaid kolmele inimesele makstud hüvitisele.