Mittebinaarsus soolises plaanis tähendab seda, et inimese sooline minapilt on väljaspool mees-naine kaksikjaotust. Ehk siis kogetakse ja tunnetatakse end ühiskonnas loodud sookastidest väljaspool olevana.